За нас

За нас адвокатската професия е повече от норми и процедури. Вярваме, че с работата си помагаме на нашите клиенти да взимат правилните решения и да постигат целите си. Убедени сме, че всеки трябва да следва своето призвание и да се развива като професионалист. Нашата роля е да предоставим най-добрия правен съвет на своите клиенти и успешно да защитим интересите им.

Знаем, че нашите клиенти имат нужда от юридическа консултация и помощ в разнообразни сфери и затова се стремим непрекъснато да развиваме своята експертиза и да разширяваме спектъра от правни области, в които работим.

  • Процесуално представителство и арбитраж
  • Облигационно право
  • Търговско право­ и Дружествено право
  • Търговска несъстоятелност
  • Международно частно право
  • Юридически лица с нестопанска цел
  • Изпълнителни производства
  • Данъчно право и Трудово право
  • Консултантска дейност
  • Наказателно право

Новини и публикации

„Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ обявява конкурс за адвокати

Във връзка с разрастването на своята дейност Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ търси нови попълнения в екипа си. Кантората набира адвокати с профил облигационно, данъчно и трудово право. прочети повече


Ще влошат ли бизнес климата предложените изменения в Търговския закон

В края на ноември на първо четене бяха гласувани внесени от левицата изменения на Търговския закон. Целта е по-добра защита за работниците и служителите при неплащане на дължимото възнаграждение повече от 2 месеца. прочети повече


Ускоряването на наказателното производство според последните изменения на НПК

Сред най-съществените въпроси от последните изменения на Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК) е „Ускоряване на наказателното производство“ – поместен в Глава 26. прочети повече


Препоръки

„Адвокати с отлична юридическа подготовка. Проявяват изключително старание и професионализъм по възложените казуси.“

Проф. д-р Николай Натов, Ръководител Катедра „Международно право и международни отношения“ при СУ „Св. Климент Охридски“, международен арбитър, гост-лектор в световноизвестни университети

„Млади адвокати с обещаваща кариера пред тях. Не се съмнявам, че Stankov, Todorov,  Hinkov & Spasov ще бъдат успешни във всички свои начинания.“

Николай Василев, управляващ партньор в Експат Капитал, бивш вицепремиер и бивш министър на икономиката

Членства

award-2