- Станков, Тодоров, Хинков и Спасов - http://www.sths-law.com -

Трудово и осигурително право

Екипът на „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” има опит в областта на правното обслужване на работодатели и на служители по трудовоправни казуси.

Дружеството ни консултира дейността на български и чуждестранни инвеститори на основата на действащите в страната международни актове, вътрешното и европейското законодателство и съдебната практика в областта на трудовото и осигурително право.

Правните ни съвети в тази сфера включват: