Адв. НИНА ТРИОНДЖИЕВА

Телефон:

Нина Трионджиева е адвокат в адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ и е член на Софийска адвокатска колегия. Завършила е право в Софийски университет „Свети Климент Охридски“.

Специализира в областта на семейно, трудово, облигационно, търговско, потребителско право, процесуално представителство по граждански и търговски дела и изпълнително производство.

Преди да се присъедини към екипа на адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ е била част от екипа на правна къща „Ноблекс“ и от адвокатско дружество „Димитров и партньори“.

Езици: български и английски.