ВИЛЯНА ХЪРВАТОВА, сътрудник

Телефон:

Виляна Хърватова е адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов”.

От 2016 г. учи право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като преди това е завършила Първа английска езикова гимназия в гр. София.

Проявява интерес към вещното право, международното частно право и наказателното право.

Езици: български и английски