Адв. СИМЕОН ХИНКОВ

Телефон:

Симеон Хинков е адвокат в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” и член на Софийската адвокатска колегия.

Специализира в областта на облигационното и търговското право, заповедното и изпълнителното производства, търговската несъстоятелност и недвижимите имоти.

От 2016 г. до 2017 г. е част от съвместната програма на Софийския районен съд и Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“, чиято цел е осигуряване на квалифицирана помощ на съдиите и натрупване на практически опит от страна на участниците чрез изготвяне на проекти на съдебни актове и запознаване със съдебната практика по различни казуси.

Завършил е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Преди да се присъедини към Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов”, Симеон е бил част от екипа на Адвокатско дружество „Колчева, Смиленов, Коев и съдружници“.

Езици: български и английски

Статии и публикации: