Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” стана член на Българския форум на бизнес лидерите

Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” стана член на Българския форум на бизнес лидерите. Дружеството беше прието от Управителния съвет на форума на 19 ноември 2015 г.

„За нас е чест да се приобщим към семейството на Българския форум на бизнес лидерите. Това е нашата заявка, че ще продължаваме да развиваме своята адвокатска дейност с отговорност към обществото и ще подкрепяме позитивни инициативи за развитие на българската бизнес и социалната среда”, споделиха управляващите партньори от „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов”.

БФБЛ е създаден през 1998 г. и обединява над 100 български и международни компании и индивидуални членове, които споделят философията на корпоративната социална отговорност и насърчават прилагането на етични и прозрачни бизнес практики. Мисията на лидерския форум е да разпространява добри примери и идеи в тази насока, като за целта приобщава към своите каузи ключови фигури от политиката, бизнеса, дипломацията, неправителствения сектор и медиите.