Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ разширява експертизата си за юридическо обслужване по проекти, финанирани от европейските фондове

Адв. Пламена Василева представи Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ на семинар на тема „Кандидатстване и изпълнение на проекти по структурните фондове на ЕС“, организиран от „ЗОП Трейнингс“ ООД.

Участието на адв. Пламена Василева в този семинар е елемент от програмата на адвокатското дружество за разширяване на експертизата на кантората в областта на юридическото обслужване на фирми и институции по кандидатстването с проекти по ОП и тяхното управление.

Основните теми, разисквани на семинара, касаеха видовете оперативни програми през периода 2014-2020 г., както и подготовката и управлението на проекти, финансирани от европейски фондове. Адв. Василева се запозна с процедурите по изготвяне на проекти за финансиране по ОП, както и със спецификите при управлението на такива проекти, касаещи изпълнението, счетоводната отчетност и документооборота.