Адвокат Симеон Хинков придоби втора магистърска степен по специалност „Право на Европейския съюз“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Магистърската програма има богата традиция и включва интензивно изучаване и анализ както на теоретичните постановки на правото на Европейския съюз, така и на съдебната практика на Съда на Европейския съюз.

Адвокат Симеон Хинков придоби магистърска степен по специалност „Право на Европейския съюз“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Магистърската програма има богата традиция и включва интензивно изучаване и анализ както на теоретичните постановки на правото на Европейския съюз, така и на съдебната практика на Съда на Европейския съюз.

В хода на обучението, участниците в програмата имаха възможност да присъстват на лекционните курсове както на най-утвърдените български специалисти в тази област, така и на преподаватели от Университета на Лотарингия, Франция, сред които проф. Етиен Крики, проф. Ив Пети и проф. Жан-Дени Мутон.

Като успешно завършил магистърската програма, адвокат Хинков ще получи диплома от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и удостоверение за специализация от Университета на Лотарингия, Франция.

Обучението в програмата осигурява разгърнати знания по всички основни правни аспекти на европейската интеграция: политическа и правна история и философия на интеграцията, институционна система на ЕС, правна система на ЕС, гражданство на ЕС и права на човека в ЕС, съдебна система на ЕС, Вътрешен пазар и свободи на движение, правен режим на конкуренцията в ЕС, Общите политики на ЕС за сближаване и растеж, международното частно право на ЕС, външните отношения на ЕС, Пространството на свобода, сигурност и правосъдие, Икономически и паричен съюз, енергийна политика и актуални проблеми на интеграционния процес.