Адв. Дойчин Иванов се присъедини към екипа на „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“

Дойчин Иванов е новият адвокат в екипа на Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“. Той идва от правния отдел на KPMG Bulgaria, където за повече от 4 години е натрупал значителен опит в предоставянето на консултации и процесуално представителство на корпоративни клиенти по широк спектър въпроси от трудовото, търговското и данъчното право.

С неговото присъединяване към „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ адвокатите в дружеството стават седем, подкрепени от адвокатски сътрудници. Адв. Дойчин Иванов се включва, за да подпомогне със своята отлична експертиза нарасналата ангажираност на екипа по данъчни и трудови дела за корпоративни клиенти.

Дойчин е завършил Право и Международни отношения в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и е член на Софийската адвокатска колегия. Владее английски, френски и немски език.