Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” беше включено в престижното международно правно издание The Legal 500

Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” беше поставено сред водещите правни кантори в България от международното правно издание The Legal 500.

Престижната класация се извършва от повече от три десетилетия и включва правни кантори и юристи от повече от 150 юрисдикции по света, като целта й е ежегодно да осигурява актуална и задълбочена оценка на предоставяните правни услуги във всяка от страните. Ранкирането на адвокатските дружества в изданието е предшествано от задълбочена предварителна проверка, в основата на която стои получаването на достоверна информация за кантората от нейни клиенти и партньори.

Дружеството ни е сред отличените в две категории – Commercial, Corporate and M&A(Търговско и корпоративно право/Сливания и придобивания) и Dispute Resolution(Разрешаване на съдебни и извънсъдебни спорове). Признанието идва в резултат на успешната ни работа в сферите на търговското и облигационно право, процесуалното представителство по правни спорове и множество финализирани сделки.

Ранкирането на Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” в The Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2020 е поредна успешна стъпка в процеса на утвърждаването ни на българския пазар на правни услуги като надежден партньор както за българските компании, така и за международните инвеститори в страната.