Адв. Михаил Станков и адв. Христо Хинков придобиха квалификация „Синдик“

След успешно положен изпит за придобиване на квалификация „Синдик“, адв. Михаил Станков и адв. Христо Хинков бяха включени към утвърдения от министъра на правосъдието списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производствата по несъстоятелност по Търговския закон.

Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ притежава богат опит в делата по търговска несъстоятелност, като в някои от тях защитава интересите на своите клиенти – кредитори, а в други – тези на несъстоятелния длъжник. Подаването на молба за откриване на производство по несъстоятелност често се оказва успешен ход за кредитори, които дълго не могат да съберат своите вземания срещу даден длъжник. В много случаи, след входирането на молбата в съда, длъжниците плащат доброволно на кредиторите си.

Ако Вашето дружество не успява да събере вземанията си от друг търговец, ще се радваме да ни потърсите за съвет и консултация на e-mail: m.stankov(at)sths-law.com или на h.hinkov(at)sths-law.com, както и на тел. 02/ 950-62-42.