Готова ли е Вашата компания за GDPR регулацията в сила от 25 май 2018 г.

Новите изисквания за защита на личните данни (GDPR) влизат в сила от 25 май 2018, а неспазването им води до много големи глоби за фирмите.

На 25.05.2018 г. изтича срокът, в който всички физически лица, фирми, сдружения, държавни институции, неправителствени организации, учебни заведения, болници, партии, както всякакви други лица, обработващи лични данни следва да са предприели необходимите мерки, с които да осигурят защита на личните данни на своите служители, контрагенти и партньори. В обхвата попадат всички, които имат правни отношения с физически лица!

Темата е позната още като #GDPR (General Data Protection Regulation). Задължението е лично, а незнанието на закона не оправдава постъпките или липсата на такива.

Глобите, които са предвидени за неспазване на новите изисквания за защита на личните данни могат да достигнат до 20 млн. евро или 4 % от годишния оборот на търговеца.

Както е известно лични данни са всякакъв вид данни, които могат да доведат до идентифициране на едно физическо лице. Изискванията се въвеждат по силата на Регламент 679/2016 на Европейския парламент и макар да е нормативен акт на ЕС, а не на българския законотворец, последният има пряко и задължително действие по отношение на всички лица.

Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ предлага комплексна услуга по обучение и внедряване на новите изисквания за защита на личните данни. Изготвянето на правилата трябва да бъде съобразено специално за Вашата компания, а използването на общи шаблони не винаги е правилното решение. Ние Ви предлагаме „ушиване по мярка“, за да отговорите по най-добрия начин на изискванията на GDPR, които са в сила след 25 май 2018 г.

За контакти: e-mail: office(at)sths-law.com | тел. 02/ 950 62 42