Екип

Ние от Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ с внимание и последователност подбираме изявени професионалисти със силни позиции и опит в конкретни области на правото. Съществена цел на нашето дружество е да привличаме енергични и отдадени на работата юристи. По този начин постигаме хармония между солидни и задълбочени профилирани познания и динамика в търсенето на гъвкав подход към конкретния казус. Държим на постоянното повишаване на професионалната квалификация и натрупване на допълнителна практика на всеки юрист.