Адв. АЛЕКСАНДРИНА ТЕРЗИЙСКА

Телефон:

Александрина Терзийска е адвокат в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” и член на Софийската адвокатска колегия.

Специализира в областта на процесуалното представителство по граждански и търговски дела, арбитражни производства, облигационно и застрахователно право, търговски сделки и несъстоятелност.

През годините на практиката си е участвала в редица съдебни производства, намиращи широк обществен отзвук, свързани с големи инвестиционни проекти и значителни имуществени интереси. Има широк опит в съдебно и извънсъдебното уреждане на спорове и процедури пред чуждестранни и вътрешни арбитражни органи.

През 2018 г. е определена като перспективен адвокат (Rising Star) в сферата Разрешаване на съдебни и извънсъдебни спорове от международния независим правен справочник Legal 500, а през 2024 г. – като препоръчан адвокат в същата област.

Завършила е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” през 2022 г., като преди това е била част от екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“, както и на Адвокатско съдружие „Георгиев, Русинов и Ко“.

Езици: български и английски