Адв. ЕЛЕНА ГЕНЧЕВА

Телефон:

Елена Генчева е адвокат в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” и член на Софийската адвокатска колегия.

Специализира в областта на престъпленията против личността, собствеността, стопански престъпления, престъпления срещу митническия режим, паричната, кредитната, финансовата и данъчната система, подкупи, документни престъпления и др.

От 2014 г. до 2015 г. Елена Генчева е част от съвместната стажантска програма на Софийския районен съд и Българо-американската комисия за образователен обмен "Фулбрайт", чиято основна цел е придобиване на практически правни умения. Въз основа на участието си в тази програма, тя придобива опит в наказателното и административнонаказателното производство.

Завършила е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Преди да се присъедини към Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов”, Елена е била част от екипа на Адвокатско дружество „Савова“, където придобива опит в застрахователното право и изпълнителния процес.

Езици: български и английски