Адв. ИВАНКА ТАНКОВА

Телефон:

Иванка Танкова е адвокат в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ и член на Софийска адвокатска колегия.

Специализира в областта на вещно и строително право, търговско право и търговски сделки, процесуално представителство по граждански и търговски дела.

Завършила е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. По време обучението си е била стажант-юрист в Министерството на образованието и науката, Комисията по помилването при Президента на Република България и Асоциация „Прозрачност без граници“.

Преди да се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ е била част от екипа архитектурно дружество „Иво Петров – Архитекти“ ООД и на Адвокатско дружество „Димитров и партньори“.

Езици: български и английски