Адв. ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА

Телефон:

Ивелина Димитрова е адвокат в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ и член на Врачанската адвокатска колегия.

Специализира в областта на вещното и строителното право, устройство на територията, облигационно право, гражданско и административно съдебно производство във връзка с недвижимите имоти.

Завършила е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Преди да се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ е била част от екипа на Адвокатско дружество „Славов и Славова“, в което дейността й е била свързана с консултации на строителни дружества във връзка с инвестиции в недвижими имоти.

Езици: български и английски