Адв. ИДА ГОЛЕМАНОВА

Телефон:

Ида Големанова е адвокат в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” и член на Софийската адвокатска колегия.

Специализира в областта на дружественото право и търговските сделки, несъстоятелност, финансиране по програми с фондове на ЕС, трудово право и трудова миграция, защита на личните данни. Осъществява процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела.

В практиката си адв. Големанова преимуществено консултира и представлява държавни органи, общини, работодатели и бенефициери по програми за финансиране. Консултира на ежедневна база глобални дружества по въпроси, свързани с привеждане дейността им в съответствие с изискванията на местното законодателство. Фокусира се върху оказване на пълно съдействие на инвеститори при започване и развиване на търговска дейност в България.

През 2021 г. е  разпозната от международния независим правен справочник Legal 500 като препоръчан адвокат в областите Интелектуалната собственост, Процесуалното представителство, Право на Европейския съюз и конкуренция, Енергийно право и природни ресурси.

През 2018 г. преминава обучение по вътрешен и международен търговски арбитраж при Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.

Завършила е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Преди да се присъедини към екипа на дружеството, е практикувала като адвокат в друга водеща кантора.

Езици: български и английски