Адв. МИЛЕНА КОЛДЖИЕВА

Телефон:

Милена Колджиева е адвокат в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ и член на Благоевградската адвокатска колегия.

Завършила е право в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и към момента е докторант по гражданско и семейно право в същия университет, с дисертация на тема „Защита на вещните права“.

Специализира в областта на вещно, семейно, трудово, облигационно, административно право, процесуално представителство по граждански, административни дела и изпълнително производство.

Преди да се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ е била адвокат в собствена кантора в гр. Гоце Делчев и гр. Благоевград.

Езици: български и английски