Адв. НИНА ТРИОНДЖИЕВА

Телефон:

Нина Трионджиева е адвокат в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ и член на Софийската адвокатска колегия.

Завършила е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Специализира в областта на семейно, трудово, облигационно, търговско, потребителско право, процесуално представителство по граждански и търговски дела и изпълнително производство.

Преди да се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ е била част от екипа на Правна къща „Ноблекс“ и на Адвокатско дружество „Димитров и партньори“.

Езици: български и английски