Адв. ПЕТЪР СПАСОВ

Телефон:

Петър Спасов е управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ и адвокат от Софийска адвокатска колегия.

Специализира в областта на престъпленията против личността, собствеността, стопански престъпления, престъпления срещу митническия режим, паричната, кредитната, финансовата и данъчната система, подкупи, документни престъпления и др.

Адв. Спасов има солидна практика в представителството и защитата на обвиняеми и подсъдими във фазата на досъдебното производство, във връзка с вземане на мерки за неотклонение, както и в съдебната фаза на наказателни дела от общ и частен характер. Опитът му включва и представителство по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, предоставянето на правна помощ на пострадали от престъпления лица в качеството им на частни обвинители и граждански ищци в съдебната фаза на наказателни дела от общ характер, както и представителство на частни тъжители по наказателни дела от частен характер.

От 2017 г. е експерт в Комисията по правни въпроси към Висшия адвокатски съвет.

Завършил е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Преди да стане един от съучредителите и управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“, Петър Спасов е бил част от екипа на Адвокатско дружество „Менко Менков и съдружници“.

Езици: български и английски

Статии и публикации: