Адв. ТЕОДОР ТОДОРОВ

Телефон:

Теодор Тодоров е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Станков, Тодоров, Хинков и Спасов" и адвокат от Софийска адвокатска колегия.

Специализира в областта на облигационното, търговското и административното право, процесуално представителство и изпълнителен процес. През годините Теодор Тодоров натрупва значителен опит в процесуалното представителство на кредитни институции, инициирането и воденето на заповедни производства и изпълнителни производства.

Посочен е като препоръчан адвокат в областта на Търговско и корпоративно право/Сливания и придобивания от международния независим правен справочник Legal 500.

От 2015 г. до този момент консултира правно синдиците на четвъртата по големина банка в България в производството по несъстоятелност на същата. Адв. Тодоров осъществява процесуално представителство по дела срещу едни от най-големите длъжници на несъстоятелната банка с общ материален интерес, надвишаващ няколкостотин милиона лева. Водени от него производства са ключови дела по формиране на съдебна практика в производството по банкова несъстоятелност. Участва с предложения de lege ferenda във връзка с изменения и допълнения на Закона за банковата несъстоятелност. В резултат на успешната процесуална работа на адв. Тодоров, синдиците успяват да реализират значителни постъпления в масата на несъстоятелността.

От 2012 г. до 2016 г. е член на Управителния съвет на Българската федерация по автомобилен спорт.

Завършил е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Преди да стане един от съучредителите и управляващ сътрудник на Адвокатско дружество "Станков, Тодоров, Хинков и Спасов", Теодор Тодоров е част от екипа на адвокатска кантора „Юрикон”.

Езици: български и английски

Статии и публикации: