Адв. ЮРИ СТОЙКОВ

Телефон:

Юри Стойков е адвокат в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ и член на Софийската адвокатска колегия.

Специализира в областта на трудово, наследствено, облигационно, търговско, конкурентно право, процесуално представителство по граждански и търговски дела, както и в процедури по съответствие.

Завършил е право във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. В момента се обучава за придобиване на втора магистърска степен по специалност „Одитинг“ в Университета за национално и световно стопанство.

Преди да се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“, Юри Стойков е бил адвокат и съдружник в Адвокатско дружество „Кишкова“ в периода 2018 г. – 2022 г.