ЕЛИСАВЕТА ОРЕШАРОВА, юрист

Телефон:

Елисавета Орешарова е юрист в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“.

Специализира в областта на облигационно право, дружествено право и търговски сделки, интелектуална собственост.

Магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, като преди това е завършила Втора английска езикова гимназия в гр. София.

От началото на професионалното си развитие е част от екипа на Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“.

Езици: български и английски