ЕЛИСАВЕТА ОРЕШАРОВА, сътрудник

Телефон:

Елисавета Орешарова е адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“.

От 2018 г. учи право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, като преди това е завършила Втора английска езикова гимназия в гр. София.

Има интерес в областта на облигационното, търговското и вещното право.

Езици: български и английски