Адв. ЕМЕЛ БЕКИРОВА

Телефон:

Eмел Бекирова е адвокат в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” и член на Софийската адвокатска колегия.

Специализира в областта на вещното право, международното частно право, защита на личните данни, както и в сферата на административното право.

Завършила е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” през 2016 г., като преди това е била част от екипа на отдел „Регулации“ на „Мобилтел“ ЕАД, където придобива опит в областта на административно-наказателните производства, защита на потребителите и конкурентното законодателство.

Езици: български и английски