КАТРИН ИВАНОВА, сътрудник

Телефон:

Катрин Иванова е адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“.

От 2017 г. учи право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, като преди това е завършила Профилирана гимназия за изучаване на чужди езици „Свети Методий“ в гр. София. Има интерес в областта на наказателното и трудовото право.

Езици: български и английски