МАРТИН АНТОВ, сътрудник

Телефон:

Мартин Антов е адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“.

От 2019 г. е студент по право в Университета за национално и световно стопанство, а преди това е завършил 32 СОУ „Св. Климент Охридски“ с усилено изучаване на английски и испански език.

От 2019 г. притежава сертификат от University of Cambridge за придобита професионална степен C1 за владеене на английски език.

Има интерес в областта на търговското, застрахователното и международното частно право.

Езици: български и английски