Адв. СИМЕОН ХИНКОВ

Телефон:

Симеон Хинков е адвокат в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” и член на Софийската адвокатска колегия.

Специализира в областта на облигационно и търговско право, процесуално представителство и търговска несъстоятелност.

Адв. Хинков има експертиза в сферата на сливанията и придобиванията, както и в процедурите по преобразуване и преструктуриране на търговски дружества. 

През 2021 г., 2022 г. и 2023 г. е посочен като препоръчан адвокат в областта на Търговско и корпоративно право/Сливания и придобивания от международния независим правен справочник Legal 500.

В периода 2020 г. – 2021 г., Симеон Хинков успешно консултира Българския футболен съюз по правните и регулаторни въпроси, свързани с внедряването на VAR-системата в България.

От 2016 г. до 2017 г. е част от съвместната програма на Софийския районен съд и Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“, в рамките на която осъществява юридическа помощ на граждански и наказателни съдии чрез изготвяне на проекти на съдебни актове и анализиране на съдебна практика. 

Завършил е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

През 2022 г., Симеон Хинков придобива втора магистърска степен по специалността „Право на Европейския съюз“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

Преди да се присъедини към Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” е бил част от екипа на Адвокатско дружество „Колчева, Смиленов, Коев и съдружници“ в периода 2013 г. – 2016 г.

Езици: български и английски

Статии и публикации: