Измами и сигурност в условията на извънредна ситуация

Извънредната ситуация около коронавируса повишава риска от престъпления против собствеността и кибер атаки

Във времена на криза, извънредно положение и социална изолация хората са склонни да действат необмислено, прибързано или да взимат решения под влияние на силни емоции. Обществената паника около COVID-19 е благоприятна среда за реализиране на престъпни намерения. Когато човек чувства заплаха за своето и здравето на близките си, защитните му механизми са отслабени.

За какво да внимаваме?

„Ало измамниците“ с нов репертоар

Това са престъпления срещу собствеността на гражданите. Обикновено схемата при т.нар. „ало измамници“ започва с искане на пари по телефона, а начините за тяхното получаване са различни. Използвайки ситуацията в момента, емоционалното състояние на гражданите, както и информационната неосведоменост на много хора (най-вече възрастни), е възможна поява на нови сюжети за телефонни измами, свъразани с короновируса.

Един от възможните сценарии на „ало измамниците“ е да ви се обади човек, представящ се за лекар, който да каже, че ваш близък е заразен с коронавирус и е необходимо да заплатите час по-скоро определена сума за неговото лечение. Вероятно би казал, че вашият близък е поставен под карантина и няма как да вземе лично парите, поради което някой от негово име ще дойде до вашия дом, за да ги получи.

Друг възможен сценарий е да получите обаждане от лице, което се представя за търговски представител на лекарства и предлага срещу по-изгодна цена да закупите лекарства и/или ваксини срещу коронавируса, медицински предпазни средства и др., като ще следва обаче да предадете парите преди да получите съответните продукти.

Подчертаваме, че към момента няма официално доказани медикаменти, ваксини, таблетки, отвари, лосиони или други продукти с рецепта или без рецепта за „излекуване“ от COVID-19 – онлайн,в аптека или в магазин.

Съветваме да бъдете подозрителни към всяко телефонно обаждане или съобщение, с което непознато лице ви подтиква да предприемете незабавни действия за даване на пари по различни поводи. В момента най-актуални, разбира се, са предложенията, свързани с коронавируса COVID-19. Дори чутото да звучи логично, е добре да се свържете незабавно с вашите близки, а ако не успеете с тях, с техни близки и приятели, за да се уверите в достоверността на поднесената ви информация. Не се поддавайте на прибързани и емоционални решения, които могат да костват както крупна сума пари, така и здравето – физическо и психологическо!

Най-застрашени от телефонните измами са възрастните хора. Те вероятно няма да могат да се запознаят с настоящите съвети от интернет. Затова, тази отговорност пада върху нас – техните деца и внуци. Добра идея е да се чувате всекидневно с тях и то в точно определен час.

Във всеки случай на подобна измама или опит за такава, следва да сигнализирате незабавно на тел. 112. Колкото по-бързо го направите, толкова са по-големи шансовете да бъдат заловени извършителите.

Празните офиси и търговски обекти са потенциална мишена

Предвид извънредната и кризисна ситуация, много от ръководителите на фирмите и търговските обекти са се съобразили с препоръките на правителството за въвеждането на дистанционна форма на трудова дейност. Немалка част от офисите за един неопределен период от време оставят без надзор голямо количество документи с важна информация, активи, а в някои случаи и парични суми.

Предпазна мярка е да депозирате парите в банкова сметка, а да не ги съхранявате в офисите, ако това е възможно. Също така, бихте могли да инсталирате видеонаблюдение и/или сигнално-охранителна техника (СОТ) в офиса. Това ще ви даде допълнително спокойствие, че фирмените активи са добре защитени. Застраховането на имущество от различни видове риск вероятно сега е по-актуално от всякога.

Проблеми на киберсигурността и защитата на лични данни

Въведената дистанционна форма на трудова дейност налага провеждането на множество онлайн конференции между служители и клиенти, както и сихронизиране/споделяне на файлове и други решения за отдалечена работа. Затова информацията трябва да е добре защитена и да се вземат адекватни технически мерки по сигурността на обмена и съхранението й.

Управителите на търговските дружества биха могли да предвидят въвеждането на програми, с които да възпрепятстват потенциани кибератаки. Един от проблемите, които е възможно да възникне, е при споделянето на файлове между колеги и запазването им на отделни компютри, таблети, лаптопи или други устройства. Възможно е същите да не притежават антивирусна програма или ако все пак имат инсталирана такава, да е с изтекъл срок на валидност. Това би могло да доведе до заразяване на файловете и при последващото им копиране на сървъра – до заразяване и на останалите файлове, които се съхраняват на него.

Добра идея е да въведете централизирано съхраняване на корпоративните данни. Това ще даде и гъвкавост по отношение на работния процес, тъй като всички служители ще имат достъп до файловете, а те ще са защитени, тъй като тази обща система ще се контролира от ИТ специалиста на фирмата. Извън корпоративната мрежа устройствата са податливи на различни кибератаки. Централизираното решение води до сигурно споделяне на файлове, лесен достъп по всяко време от всички служители на фирмата, предовратвяне на загубата и кражбата на данни, което е възможно да се случи при локализирано запазване на файловете. Фирмите, които нямат собствени ИТ специалисти, следва да се обърнат към специализирани и лицензирани фирми, които да им съдействат за създаването на сигурна работна среда (сървъри, централизирани бази данни, криптирани връзки и др.).

За да се контролира употребата на лични устройства с работна цел, е необходимо да се прилага единна корпоративна политика за сигурност и да се използват подходящите решения за защита. Напомняме ви, че следва да помислите за защитата както на личните, така и на служебните си данни.

Темата за киберсигурността е пряко обвързана и с ангажиментите на юридическите лица по Закона за защита на личните данни и разпоредбите на GDPR. В условията на дистанционна работа компаниите трябва да гарантират сигурността на съхранението и обмена на лични данни, включително като бъдат разписани допълнителни инструкции и специални протоколи на работа в извънредната ситуация.

Автор: адв. Елена Георгиева