Какви са новите правила при облагане на доставките на стоки от трети страни?

Според новите промени всяка доставка на стока от страна извън ЕС ще се декларира и върху нея ще се дължи данък, независимо от стойността й. Системата на едно гише (IOSS) се въвежда, за да улесни процедурата по митническо освобождаване на стоките

От 1 юли 2021 г. в рамките на Европейския съюз важат нови правила за данъчното облагане на доставките от трети страни. Това изисква почитателите на електронната търговия да обръщат повече внимание на продавача (търговеца, от който поръчват), ако искат да получат стоките без допълнителни усилия.

В противен случай има риск потребителят да бъде изненадан от необходимостта да заплати допълнителни такси и да попълва митническа декларация с цел освобождаване на стоката от митница.

Условията до и след 1 юли 2021 г. 

До 1 юли 2021 г. доставките на стоки от страни извън ЕС, чиято стойност е под прага от 22 евро (за България прагът е приравняван на 30 лева), не подлежаха на данъчно облагане и за тях не се изискваше митническо деклариране. За доставката на стоки над 22 евро следваше да се попълва декларация и да се начислява данък.

От 1 юли 2021 г. всички доставки на стоки от страни извън ЕС подлежат на данъчно облагане и митническо деклариране. Това означава, че независимо от стойността на стоката, покупката ще се декларира и върху нея ще се дължи данък.

Горното звучи доста утежняващо, а и създава предпоставка за формиране на огромни опашки пред митническите институции. За избягване на този дискомфорт е въведена система на едно гише (IOSS), която прави възможно крайният потребител да закупи и получи пратка със собствена стойност до 150 евро от трета страна без допълнително усложнение.

Какво представлява системата на едно гише (IOSS) и как купуваме от регистриран търговец?

IOSS представлява система, в която може да се регистрира търговец, извършващ продажба на стоки в ЕС. При покупката от регистриран в IOSS търговец потребителят заплаща стойността на стоката и данъка при финализиране на поръчката, а в системата се попълва необходимата информация за митническия контрол и се генерира IOSS номер на пратката.

Когато пратката пристига в държава по предназначение за нея митническият контрол се извършва на база посочен в пратката IOSS номер и потребителят получава стоката без да е необходимо допълнително действие.

IOSS системата представлява улеснение и за бизнеса, тъй като позволява регистрираният в нея търговец да заплаща дължимия данък върху всички доставки за месеца, извършени в рамките на всички държави членки, на база на една декларация. След подаване на декларацията и заплащане на данъка по нея, системата разпределя сумите към бюджета на всяка държава членка, в която търговец има извършена доставка.

Кога не може да се използва облекченият ред?

Изложеният по-горе ред не може да се използва, ако е налице някое от посочените по-долу условия:

  • стоката е със себестойност над 150 евро;
  • за стоката има ограничения съобразно нейното естество (акцизни стоки и др.);
  • търговецът не е регистриран в IOSS.

Как купуваме, когато не е приложим облекченият ред? 

Ако поради някоя от горните причини не е приложим облекченият ред за доставката, ще е необходимо да се подаде декларация по общия ред (за стоки до 150 евро е предвидена облекчена форма на декларацията) и да се заплати ДДС.

Крайният потребител може лично да попълни декларацията и да заплати данъка или да използва допълнителната услуга, която предоставят пощенските оператори и куриерските служби. При последния вариант потребителят получава стоката след изминаване на всички формалности от пощенския оператор/куриер срещу заплащане на съответната такса за тази допълнителна услуга.

Във всички случаи, в които облекченият ред е неприложим и не се използват услугите на пощенския оператор/куриер, ще следва крайният потребител да попълни митническа декларация и да заплати ДДС, за да получи стоките.

За улеснение при покупката на стоки от трети страни препоръчваме потребителите да търсят информация от търговеца, от който пазаруват, а търговците – да се запознаят детайлно с изискванията към тяхната дейност и ограниченията, които следва да се имат предвид.

Настоящият материал има информационен характер относно новите правила за облагането на доставките от трети страни и не включва всички ограничения, които предвижда законодателството.