Нови лица в общността на отговорния бизнес

13 компании бяха официално посрещнати в общността на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) – най-утвърдената асоциация в страната с фокус върху ценностите на бизнес етиката и корпоративната социална отговорност. Новоприсъединилите се през годината членове на Форума – адвокатско дружество „Волф Тайс”, адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов”, Бритиш Американ Табако, дентална клиника „Петър Дучев”, Еко Глоуб, Интеримидж, Кордеел, Куадрант Бевъриджис, Макс Телеком, Тангра, ТЕЛЪС Интернешънъл Европа, Уестингхаус, Юнифай Сървис Център, бяха приветствани от над 80 представители на бизнес средите на стилен коктейл в гранд хотел „София” снощи. Гостите имаха възможност да се запознаят и с новоназначените мениджъри на БАПРА, ГлаксоСмитКлайн, Ей И Ес България, Мобилтел и ЧЕЗ.

„С радост приветстваме вас, новите лидери в общността на отговорния бизнес. Ангажираността ви с етичните и прозрачни бизнес практики стои в основата на устойчивото развитие. Вярваме, че с общи усилия ще допринесем за дългосрочния напредък на нашата икономика и общество, за да постигнем целта си България да е желано място за инвестиции, работа и живот”, каза Ираван Хира, председател на БФБЛ, който връчи на топ мениджърите на новите членове сертификат за членство, значка и Стандарта за бизнес етика на организацията.

„Новите лидери”, едно от най-популярните събития на БФБЛ, се провежда от 2005 г. насам и има за цел да представи пред бизнес общността новите членове на организацията, както и новите лица сред висшия мениджмънт на компании, членуващи във Форума. На чаша вино гостите осъществиха контакти и споделиха планове за бъдещето и идеи за сътрудничество.

Източник: http://www.bblf.bg