„Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” беше отличено за поредна година като една от водещите правни кантори в България от The Legal 500

Престижната класация се извършва от повече от три десетилетия и включва правни кантори и юристи от повече от 150 юрисдикции по света, като целта й е ежегодно да осигурява актуална и задълбочена оценка на предоставяните правни услуги във всяка от държавите. Основен елемент от извършваното проучване е провеждането на анонимни събеседвания между редакторите на The Legal 500 и множество клиенти на кантората, които споделят своите впечатления.

Дружеството ни е сред отличените в две категории – Commercial, Corporate and M&A (Търговско и корпоративно право/Сливания и придобивания) и Dispute Resolution (Разрешаване на съдебни и извънсъдебни спорове). Признанието идва в резултат на успешната ни работа в сферите на търговското и облигационното право, процесуалното представителство по правни спорове и консултирането на международни и български компании по различни сделки, в които те са участвали.

В изданието за 2021 г. е посочено, че Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” консултира своите чуждестранни и местни клиенти в обширен кръг от бизнес сектори като фармацевтика, строителство, енергетика, производство на храни и аквакултури, като е обърнато специално внимание на практиката на дружеството в сферата на наказателното право, представляваща рядка област на внимание за правните кантори на българския пазар.

В допълнение са цитирани и отзиви на клиенти:

„Това, което наистина ни прави впечатление, е, че те имат многостранно виждане по правни въпроси – предоставят различни решения на различни проблеми, което всъщност показва, че притежават разнообразен опит и познания. С други думи, екипът е разнообразен и отдаден на работата си.“

„Въпреки че всеки от адвокатите в „Станков, Тодоров Хинков и Спасов“ притежава уникални качества, както и различна област на компетентност и подход към работата, заедно екипът работи още по-добре. Всички те се допълват и успяват да насочат усилията и знанията си в правилната посока. И фактите говорят сами за себе си – досега постигнахме успех в няколко от делата, както и извънсъдебно разрешаване на някои спорове с положителен изход за нас.“

„Екипът от млади и мотивирани експерти прави уникално впечатление с тяхното бързо разбиране на нуждите на клиента. Работя с няколко юридически кантори в Австрия и България и бях впечатлен положително. Адвокатите са компетентни и мотивирани и реагират много бързо на всяко възлагане.“

„Ние вярваме, че най-голямата сила на „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ е разнообразието на правната помощ, която те предоставят. Те са работили с нас по въпроси на административното право, гражданското право и са ни подготвяли правни становища по специализирани теми (като правната рамка за цените на лекарствените продукти). Друг положителен аспект от тяхната работа е, че те отговарят на запитванията своевременно и подробно.“

Присъствието на Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” в The Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2021 е поредна успешна стъпка в процеса на утвърждаването ни на водещите места на българския пазар на правни услуги. Този успех е резултат на нашата отборна работа и на качествата и старанието на всеки един от нашите 21 професионалисти, за което им благодарим.