„Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” бе съорганизатор на семинар на тема „Персонал под наем“

По-голяма гъвкавост и намаляване на административната тежест – това са само част от предимствата при ползването на песонал под наем, обсъдени по време на семинара „Персонал под наем – Какво представлява и каква са предимствата му за бизнеса“. Събитието беше организирано от Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” в сътрудничество със „Си Ай Джи България“ ООД и Българо-швейцарска търговска камара. Семинарът беше специално за членовете на камарата, в която членува и адвокатското дружество.

Лектори бяха адв. Христо Хинков, съдружник в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов”, адв. Дойчин Иванов, специалист по трудово право в адвокатското дружество, както  и г-н Здравко Иванов, собственик и управител на „Си Ай Джи България“ ООД – предприятие, осигуряващо временна работа.

По време на лекцията бяха разгледани множество правни и практически въпроси относно отношенията между предприятието осигуряващо временна работа (ПОВР), предприятието-ползвател и служителя. Адв. Хинков направи анализ на правата и задълженията на страните по тези правоотношения. За това какви са изискванията към ПОВР, какви са ограниченията при предоставяне на служители под наем, както и за плюсовете и минусите на тази дейност, подробно  говори адв. Иванов. Г-н Здравко Иванов, собственик на едно утвърдените в страната предприятия, осигуряващо временна работа, запозна аудиторията с тенденциите на пазара на труда в България, практическото приложение на „лизинга на персонал“, както и в кои сектори тази услуга намира най-голямо приложение.

По въпроси на аудиторията бяха обсъдени данъчни аспекти на отдаването на персонал под наем, командироването на служители в страната и в ЕС, запазването на конфиденциалността на информацията в тези правоотношения, ценообразуването на услугата от ПОВР и др.

Благодарим на „Си Ай Джи България“ ООД, Българо-швейцарска търговска камара и на всички гости на семинара за проявения интерес.

Снимки от събитието: