Стартира шестнадесетото издание на „Българската Коледа”

„В подкрепа на децата с тежки заболявания и увреждания” е темата на тазгодишното издание на „Българската Коледа”. Тази година целта на кампанията е да помогне на децата с тежки заболявания и увреждания като осигури съвременна високотехнологична апаратура и подкрепи комплексната грижа за тях.

Благодарение на проявената съпричастност на добродетелни българи, петнадесетото издание на „Българската Коледа“ в подкрепа на спасения детски живот разполага с бюджет от 2 600 000 лв. Кампанията имаше за цел да помогне за подобряване на продължителното лечение и активната рехабилитация на спасените деца. Със сумата от близо 700 000 лева са подпомогнати 505 деца за осъществяване на лечение и рехабилитация. Закупена е медицинска апаратура за 22 лечебни заведения от цялата страна – университетски и многопрофилни болници, рехабилитационни центрове и домове за медико-социални грижи на обща стойност 1 790 000 лв.

Може да прочетете повече на www.bgkoleda.bg

Източник: www.bgkoleda.bg Благотворителна инициатива на Президента на Република България „Българската Коледа“