Сфери на дейност

Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” цели да осигури на клиентите си широк спектър на юридическо обслужване, като за целта в структурата ни са обособени сфери на дейност, въз основа на които адвокатите да задълбочават и развиват своята експертиза.

Следвайки утвърдени добри практики в работата на международни правни кантори, сме създали специализирани екипи от квалифицирани професионалисти в определени правни сфери. По този начин обхващаме всеки възможен аспект на даден правен въпрос и въз основа на доброто познаване на специфичните нужди на клиента сме в състояние да предоставим търсената от него ефективна услуга.

Избраният от нас подход позволява на екипа на Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ да консултира успешно както български, така и чуждестранни физически и юридическа лица от различни сектори на икономиката като търговия, банки и финанси, енергетика и ВЕИ, недвижими имоти, услуги, информационни технологии, строителство, обществени поръчки, хотелиерство и ресторантьорство, хранително-вкусова промишленост, застрахователна дейност, земеделие и др.

Задълбочените ни правни познания, енергичният и модерен подход, както и своевременното запознаване с новостите в международната и българската правни уредби са основните предпоставки, гарантиращи на всеки клиент, че в лицето на Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ е намерил надежден и лоялен партньор.