Административни процедури

Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” предоставя правни услуги, свързани с различни административни процедури в различни сфери на административния контрол, включително в областта на данъчното и митническото право, миграционното право, недвижимите имоти, право на околната среда и енергетиката.

Екипът ни осигурява квалифицирана помощ на своите клиенти във връзка с:

  • издаване на административни актове
  • получаване на сертификати, лицензии и разрешителни
  • подготовка на документи за различни административни процедури
  • представителство и защита пред държавни и общински органи