Банково, финансово право и капиталови пазари

Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ предоставя юридически услуги в сферата на банковото и финансовото право.

Практиката ни постоянно се обогатява с правно консултиране на инвестиционни дружества, взаимни и пенсионни фондове, управляващи дружества, инвестиционни посредници и дружества за рискови инвестиции.

Особено ценнa за нашите клиенти е създадената в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” практика в тези специфични области да бъдат привличани и специалисти от други сфери, когато казусът изисква това.

Нашите адвокати са добре запознати с регулаторната рамка на финансовия сектор в страната и имат сериозен опит в областта на:

  • корпоративни финанси
  • обезпечения, в това число ипотеки и особени залози
  • проектно финансиране
  • кредитиране
  • оперативен и финансов лизинг
  • рефинансиране на дружества
  • преструктуриране на дългове