Енергетика, възобновяеми енергийни източници и природни ресурси

Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” разполага с необходимия опит не само в подготовката на различни документи и договори, но и при осъществяването на пълна координация и представителство на всички етапи, включващи проектирането, развитието, финансирането и реализацията на проекти в областта на енергийните източници и природните ресурси.

Екипът ни консултира своите клиенти относно:

  • производство, пренос, разпределение и търговия с електрическа енергия
  • административни процедури за излизане на свободния електроенергиен пазар
  • изготвяне на договори по доставка и закупуване на електроенергия и природен газ
  • изграждане и присъединяване на нови енергийни обекти
  • изготвяне на алтернативни схеми на проектно финансиране
  • процедури по обжалване пред административни и съдебни органи