Застрахователно право

Екипът на „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” предоставя на клиентите си правни консултации и съдействие по търговскоправни и регулаторни въпроси в обхвата на застрахователното право на чужди и български компании, застрахователи, застрахователни брокери и посредници.

Предлагаме правен анализ и консултации на инвеститори, търговци и други потребители на застрахователни услуги по отношение на сключване на договорите, определяне на подходящ размер на застрахователно обезпечение, обхват на покрити рискове, изчисляване на застрахователни обезщетения и назначаване на технически експертизи.

Предоставяме правни услуги, свързани с:

  • регулаторната рамка за застрахователните услуги
  • общи условия на застрахователите
  • застрахователни договори и други документи, свързани със застраховането
  • избор на подходящо застраховане за инвестиционни проекти
  • извънсъдебно и процесуално представителство на застрахователи и пострадали при            пътно-транспортни произшествия