- Станков, Тодоров, Хинков и Спасов - https://www.sths-law.com/bg -

Застрахователно право

Екипът на „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” предоставя на клиентите си правни консултации и съдействие по търговскоправни и регулаторни въпроси в обхвата на застрахователното право на чужди и български компании, застрахователи, застрахователни брокери и посредници.

Предлагаме правен анализ и консултации на инвеститори, търговци и други потребители на застрахователни услуги по отношение на сключване на договорите, определяне на подходящ размер на застрахователно обезпечение, обхват на покрити рискове, изчисляване на застрахователни обезщетения и назначаване на технически експертизи.

Предоставяме правни услуги, свързани с: