Изпълнително производство

Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” има широка практика в областта на изпълнителното производство, като добрата подготовка и експедитивността на нашите специалисти гарантират, че правата и законните интереси на клиентите ни ще бъдат защитени и упражнени по най-добрия начин.

Екипът ни разполага с богат опит и задълбочени познания в областта на заповедното производство по Гражданския процесуален кодекс.

Разширявайки постоянно експертизата си в тази сфера, Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” оказва правна помощ в следните сфери на изпълнителното производство:

  • консултации и участие в преговори относно отсрочване/разсрочване на задължения
  • проучване на имуществено състояние на длъжници
  • иницииране на производство по индивидуално принудително изпълнение
  • процесуално представителство по изпълнителни дела