Интелектуална и индустриална собственост

Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” предоставя правни услуги за цялостна защита на права върху обекти на интелектуална собственост в съответствие с разпоредбите на националното законодателство, общностното право и приложимите международни споразумения.
 
Нашият екип съветва своите клиенти при изготвяне на правни анализи по широкоспектърни проекти както във връзка със защита на правата им, така и с оглед на предотвратяване на конфликт с чужди права на интелектуална собственост.
 
Предлагаме консултации и съдействие при:

  • регистрация на търговска марка
  • регистрация на промишлен дизайн
  • регистрация на изобретения и полезни модели
  • възражения срещу заявка за търговка марка
  • защита на нарушени права