- Станков, Тодоров, Хинков и Спасов - https://www.sths-law.com/bg -

Конкурентно право

Екипът на „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” предоставя правна помощ и защитава правата на своите клиенти в сферите на антитръстовото законодателство и правилата за лоялна конкуренция.

Осигуряваме предварителен анализ на планирани споразумения и бизнес поведение на нашите клиенти с оглед съблюдаване на нормативните разпоредби на конкурентното право и ги консултираме относно придържане към определени търговски практики и стратегии.

Правните услуги на екипа ни в тази сфера включват: