Миграционни въпроси и гражданство

Екипът на „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” отчита значението и възможностите, които открива нарасналата мобилност на гражданите, поради което предоставя на клиентите си консултации и съдействие по всякакви казуси, свързани с миграционни въпроси и института на гражданството.

Нашите специалисти предоставят правна помощ във връзка с:

  • получаване на разрешения за работа на чужди граждани в България
  • разрешения за продължително или постоянно пребиваване на граждани от държави            извън Европейския съюз
  • режим на престой в страната на граждани на Европейския съюз
  • процедура във връзка с придобиване на българско гражданство
  • придобиване на гражданство от чуждестранни инвеститори в страната