Недвижимо имущество и развитие на проектите

Опитът на Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” показва, че инвестициите в недвижимо имущество обикновено са свързани с развитието на различни по-големи проекти, които изискват всеобхватни правни услуги и обширни знания относно практиката на консултантите по недвижими имоти, архитектите, строителните инженери и строителния надзор.

Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” успешно трасира пътя на проекта между желанията и практиката на инвеститорите, идващи от други правни системи и специфичните изисквания в Република България, до получаването на всички необходими лицензии и разрешения от съответните административни органи.

Екипът ни консултира своите клиенти през всички етапи на проекта, а именно:

  • планиране на проекта и дизайн
  • строителни дейности
  • отношения с регулативни органи
  • управление на проекта
  • правен анализ относно собственост, тежести на имоти и необходими разрешения