- Станков, Тодоров, Хинков и Спасов - https://www.sths-law.com/bg -

Обществени поръчки

Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” предоставя правни консултации и процесуално представителство на своите клиенти в областта на обществените поръчки с оглед особеностите на различните процедури, а именно открита процедура, ограничена процедура, процедура на договаряне (с и без обявление), състезателен диалог.

Нашите специалисти по обществени поръчки осъществяват правна помощ относно: