Процесуално представителство и арбитраж

Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” винаги се стреми да избегне съдебните и арбитражни дела за клиентите си чрез постигане на споразумения в най-добрия интерес на клиента.

Когато това се окаже невъзможно, на преден план излизат високите професионални качества и опит на нашия екип от адвокати в сферата на процесуалното представителство и арбитража.

Подходът на Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” при воденето на делата, често усложнени поради липса на единна съдебна практика в страната, показва не само високата степен на професионализъм, но и добрата организация и ангажимент на нашите адвокати.

Част от адвокатите от нашия екип са арбитри в различни арбитражни съдилища в страната.

Адвокатите от Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ имат значителен опит в:

  • процесуално представителство пред всички съдебни инстанции
  • български и международни арбитражни дела и процедури
  • международно частно право и право на Европейския съюз