Търговска несъстоятелност

Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” разполага с изявени специалисти в сферата на производството по търговска несъстоятелност. Добрата подготовка, натрупаният опит и бързината, с която работи екипът, са основните фактори, които убеждават клиентите ни, че са направили правилния избор.

Екипът ни предоставя консултации и оказва съдействие във връзка с:

  • производство по стабилизация
  • иницииране на производство по несъстоятелност
  • предявяване на вземания в открито производство по несъстоятелност
  • защита на интересите на кредитори при приемане на план за оздравяване
  • защита и процесуално представителство във всички етапи на производството по                    несъстоятелност