Търговско и дружествено право

Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” предоставя комплексно правно обслужване в сферата на търговското и дружественото право както за малки и средни, така и за по-големи предприятия във всички сектори на икономиката.

Услугите, които предоставяме, включват:

  • учредяване на дружества
  • сливания, придобивания и преструктуриране на дружества
  • оперативен и финансов лизинг
  • производства по несъстоятелност
  • управление на инвестиции
  • защита на конкуренцията и потребителите
  • административни регулации и разрешителни режими
  • обществени поръчки
  • защита на търговски марки