IT, медии и телекомуникации

Екипът на Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ осигурява всестранно правно обслужване в областта на информационните технологии, медиите и комуникациите.

Предвид факта, че сферата е много комплексна и взаимосвързана, нашите консултации се разпростират както върху конкретни правни аспекти на информационните технологии, медиите и комуникациите, така и върху въпроси от други правни сфери, свързани със сектора.

Екипът ни консултира своите клиенти относно:

  • достъп и взаимно свързване на мрежите
  • съвместно изграждане и ползване на съоръжения
  • обжалване на решения на Комисията за регулиране на съобщенията и Съвета за                      електронни медии
  • спорове между далекосъобщителни оператори
  • интелектуална собственост, авторско право и сродните му права
  • потребителско право
  • защита на личните данни
  • електронни разплащания, изявления и съобщения